Mgr. Peter Bánovec, konateľ

Mag. Martina Vavreková, prokuristka

 

Dozorná rada

Igor Polakovič, predseda

Ing. Ján Hrčka, člen

Ing. Martin Chren, člen

PhDr. Ľuboš Krajčír, člen

Mgr. Peter Herceg, člen