Up

dokumenty

Dodatok č.1 k zmluve o odťahoch s hlavným mestom

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY s Hlavným mestom SR Bratislavou

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre IT

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania informačných technológií

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Lamač

Zmluva o spolupráci s MČ Podunajské Biskupice

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Rusovce

Zmluva o spolupráci s MČ Staré Mesto

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto

Zmluva odťahy MČ Rača

Zmluva o spolupráci v oblasti odťahov vozidiel medzi hlavným mesto SR Bratislava, mestskou časťou Bratislava - Rača a Mestským parkovacím systémom

Dohoda o poskytovaní služby s Dopravným podnikom Bratislava a.s. (vzájomná spolupráca mestských spoločností)

zmluva na rozšírenie poskytnutej služby internetu o nové kancelárske priestory spoločnosti Mestský parkovací systém

Zmluva o rozšírení telefonických služieb poskytovaných pre Mestský parkovací systém v súvislosti s rozširovaním pôsobnosti spoločnosti

poistná zmluva - zodpovednosť za škodu

Poistná zmluva odťahovej služby Mestského parkovacieho systému - zodpovednosť za škodu

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovacích kariet spoločnosťou UP Slovensko

Dohoda o pristúpení k zmluve UP Slovensko a HMBA

Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0132-21-00 s Hlavným mesto SR Bratislava na pozemok v katastrálnom území Trnávka registra „C“ parc. č. 16948/2 vo výmere 7 000 m² druh pozemku – ostatné plochy

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA s TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskych potrieb

dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskeho papiera

povinné zákonné poistenie

povinné zákonné poistenie osobného automobilu

havarijné poistenie vozidla

zmluva na havarijné poistenie osobného automobilu

RAMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.

 
 
Powered by Phoca Download