Up

dokumenty

Zmluva o zabezpečení služby SBS pre garáž na Nám. M. Benku

Zmluva o poskytovaní služieb SBS pre zabezpečenie podzemnej garáže na Nám. M. Benku

Kúpna zmluva technológie garáže M. Benku

Kúpna zmluva na technológie inštalované v podzemnej garáži na Nám. M. Benku od odovzdávajúceho nájomcu

Zmluva o spolupráci s MČ Petržalka

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Petržalka

Zmluva na prenájom garáže na Nám. M. Benku

Zmluva o prenájme nebytových priestorov podzemnej garáže na Nám. M. Benku pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy

Zmluva na prenájom priestorov Technická 6 od HMBA

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na Technickej 6 pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto

Zmluva o spolupráci s MČ Ružinov

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Ružinov

Dodatok č.1 k zmluve o odťahoch s hlavným mestom

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY s Hlavným mestom SR Bratislavou

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre IT

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania informačných technológií

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Lamač

Zmluva o spolupráci s MČ Podunajské Biskupice

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Rusovce

Zmluva o spolupráci s MČ Staré Mesto

zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto

Zmluva odťahy MČ Rača

Zmluva o spolupráci v oblasti odťahov vozidiel medzi hlavným mesto SR Bratislava, mestskou časťou Bratislava - Rača a Mestským parkovacím systémom

Dohoda o poskytovaní služby s Dopravným podnikom Bratislava a.s. (vzájomná spolupráca mestských spoločností)

zmluva na rozšírenie poskytnutej služby internetu o nové kancelárske priestory spoločnosti Mestský parkovací systém

Zmluva o rozšírení telefonických služieb poskytovaných pre Mestský parkovací systém v súvislosti s rozširovaním pôsobnosti spoločnosti

poistná zmluva - zodpovednosť za škodu

Poistná zmluva odťahovej služby Mestského parkovacieho systému - zodpovednosť za škodu

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovacích kariet spoločnosťou UP Slovensko

Dohoda o pristúpení k zmluve UP Slovensko a HMBA

Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.

 
 
Powered by Phoca Download