Up

dokumenty

zmluva o zabezpečení odťahovej služby

zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Mestský parkovací systém o zabezpečení odťahovej služby

kúpna zmluva na majetok odťahovej služby od Dopravného podniku Bratislava a.s., od ktorého Mestský parkovací systém preberá odťahovú službu

zmluva na telefóny a dáta

zmluva so spoločnosťou O2 Business services na zabezpečenie telefonických liniek a dátových služieb

objednávka na presun zázemia

objednávka na presťahovanie zázemia odťahovej služby z areálu DPB, a.s. do areálu na Technickú ul. 6

objednávka na dodávku brány

objednávka na dodávku novej vstupnej brány pre areál Technická 6 z dôvodu zabezpečenia vstupu do areálu

zmluva o sprostredkovaní pre účtovníctvo

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov pre účtovníctvo

zakladateľská listina

Zakladateľská listina spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o.

Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zmluva - podvojné účtovníctvo

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti podvojného účtovníctva uzavretá na základe verejného obstarávania.

zrušenie likvidácie + orgány spoločnosti

rozhodnutie spoločníka zrušenie likvidácie + orgány spoločnosti 2.11.2020

 
 
Powered by Phoca Download