Cenník

odťahovej služby pre verejnosť a komerčné subjekty

platí pre vozidlá kategórie M1

platný od 15.5.2021

 

bez DPH

s DPH

Cena za 1km

0,93 €

1,12 €

         

 

bez DPH

s DPH

Fixný poplatok za jednorázový odťah

29,83 €

35,80 €

         

príplatky

bez DPH

s DPH

 Víkend, sviatok a v čase 20:00 - 6:00 (za každú začatú hodinu)

10,00 €

12,00 €

 Čakanie každých začatých 30 min

10,00 €

12,00 €

 Vyprosťovanie: každých začatých 30 min

10,00 €

12,00 €

 Čistenie znečistenej ložnej plochy

25,00 €

30,00 €

 Uskladnenie vozidla / deň [do 5 dní]

7,50 €

9,00 €

 Uskladnenie vozidla / deň [nad 5 dní]

10,83 €

13,00 €

* cena za odťah sa ráta: počet km zo strediska odťahu na Technickej 6 na miesto odťahu a naspäť + fixný poplatok za odťah + príplatky

         

** v prípade prekladania viacerých vozidiel v lokalite je skladba ceny:

= počet km výjazd + dojazd

+ fixný poplatok pre prekládku x počet hodín výkonu

+ manipulačné km v rámci výkonu

+ ďalšie príplatky v zmysle platného cenníka (príplatok za sviatok...)

*** množstevná zľava pri objednávkach nad 10 odťahov/rok je poskytovaná do výšky 5%

 

Objednávku je nutné poslať písomne alebo e-mailom s náležitosťami: lokalita (ulica, číslo, GPS), informácie o vozidle, požadovaný úkon, kontakt na zodpovednú osobu, fakturačné údaje. Po prijatí objednávky upresníme vzhľadom na aktuálne možnosti termín vybavenia žiadosti.