dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 024-21

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 024/21 uzatvorený medzi zmluvnými stranami METRO Bratislava, a. s. a Mestský parkovací systém, spol. s r. o.