Mestský
parkovací
systém

Servisná organizácia, ktorá vykonáva odťahovanie vozidiel
z miestnych komunikácií, pracuje na zavedení parkovacej politiky, jej kontrole, registráciách, vymáhaní poplatkov a tiež vykonávaní správcovskej činnosti.

Odtiahli ma

Objednať odťah

Garážové státie

Hľadáte informácie o parkovacej politike?

Hľadáte informácie o parkovacej politike?

Sme členom:

Slovenská parkovacia asociácia
Európska parkovacia asociácia