Mestský
parkovací
systém

Servisná organizácia, ktorá vykonáva odťahovanie vozidiel
z miestnych komunikácií, pracuje na zavedení parkovacej politiky, jej kontrole, registráciách, vymáhaní poplatkov a tiež vykonávaní správcovskej činnosti.

Odtiahli ma

Objednať odťah

Garážové státie

Od 1. 6. 2024 meníme výšku poplatkov za komerčný odťah vozidla. Pôvodná suma za odťah vyplývala z kalkulácie nákladov ešte z polovice roka 2022. Poplatok sme boli nútení zvýšiť najmä z dôvodu rastu cien pohonných hmôt, miezd a nákladov, ktoré sú priamo spojené s prevádzkou strediska odťahovej služby. 

Hľadáte informácie o parkovacej politike?

Hľadáte informácie o parkovacej politike?

Sme členom:

Slovenská parkovacia asociácia
Európska parkovacia asociácia