Kontakt


Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

 

Poštová adresa a adresa prevádzky
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

Odťahová služba
Technická 6
821 04 Bratislava

Telefón:  02/ 22 11 11 59

Odťahová služba:  odtah@mepasys.sk

Všetky kontakty

všeobecné telefónne číslo
02/ 22 11 11 59

infolinka pre odťahovú službu
02/ 22 11 11 55

infolinka parkovacej politiky
0800 222 888

všeobecný e-mail
mepasys@mepasys.sk

email pre službu správy garáží
spravcagarazi@mepasys.sk

email odťahovej služby
odtah@mepasys.sk

Ďalšie údaje

IČO:  35 738 880 

DIČ:  2020270010 

IČ DPH:  SK2020270010 

IBAN: SK96 7500 0000 0040 0794 5101 

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 16570/B