Komerčný
odťah

Naše vozidlá pomáhajú prostredníctvom komerčného odťahu pri prekladaní vozidiel z dôvodu opráv komunikácií, pri ich čistení, maľovaní parkovacích boxov či odstraňovaní iných porúch a havárií.

Cenník odťahovej služby pre verejnosť
a komerčné subjekty od 1. 9. 2022

Služba

Cena za 1km

Fixný poplatok za jednorázový odťah

Príplatky

Víkend, sviatok a v čase 20:00 – 6:00 (za každú začatú hodinu)

Čakanie každých začatých 30 min

Vyprosťovanie: každých začatých 30 min

Čistenie znečistenej ložnej plochy

Uskladnenie vozidla / deň (do 5 dní)

Uskladnenie vozidla / deň (nad 5 dní)

bez DPH

1,10 €

36,17 €

bez DPH

10,00 €

10,00 €

10,00 €

25,00 €

7,50 €

10,83 €

s DPH

1,32 €

43,40 €

s DPH

12,00 €

12,00 €

12,00 €

30,00 €

9,00 €

13,00 €

Cena bez DPH/ s DPH

Cena za 1km – 1,10 €/ 1,32 €

Fixný poplatok za jednorázový odťah – 36,17 €/ 43,40 €

Príplatky:

Víkend, sviatok a v čase 20:00 – 6:00 (za každú začatú hodinu)
10,00 €/ 12,00 €

Čakanie každých začatých 30 min – 10,00 €/ 12,00 €

 Vyprosťovanie: každých začatých 30 min – 10,00 €/ 12,00 €

Čistenie znečistenej ložnej plochy – 25,00 €/ 30,00 €

Uskladnenie vozidla / deň (do 5 dní) – 7,50 €/ 9,00 €

 Uskladnenie vozidla / deň (nad 5 dní) – 10,83 €/ 13,00 €

* cena za odťah sa ráta: počet km zo strediska odťahu na Technickej 6 na miesto odťahu a naspäť + fixný poplatok za odťah + príplatky

** v prípade prekladania viacerých vozidiel v lokalite je skladba ceny: počet km výjazd + dojazd + fixný poplatok pre prekládku x počet hodín výkonu + manipulačné km v rámci výkonu + ďalšie príplatky v zmysle platného cenníka (príplatok za sviatok…)

*** množstevná zľava pri objednávkach nad 10 odťahov/rok je poskytovaná do výšky 5%