Zverejnené dokumenty

pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 30.03.2022
Veľkosť: 267.55 KB
Zverejnené: 17. 05. 2022
pdf
Zmluva o dielo BIOMETRIC
Veľkosť: 449.83 KB
Zverejnené: 12. 05. 2022
pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - BIOMETRIC
Veľkosť: 397.04 KB
Zverejnené: 12. 05. 2022
pdf
Zmluva o poverení spracúvaním os. údajov - BIOMETRIC
Veľkosť: 341.46 KB
Zverejnené: 12. 05. 2022
pdf
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
Veľkosť: 8.01 MB
Zverejnené: 11. 05. 2022
pdf
Allianz poistná zmluva č.511124385, dopoistenie vozidla
Veľkosť: 10.80 MB
Zverejnené: 01. 10. 2021
pdf
vrh poistnej zmluvy 5729149443 na diaľku - Havarijné poistenie
Veľkosť: 2.46 MB
Zverejnené: 28. 04. 2022
pdf
Návrh poistnej zmluvy 5729149445 na diaľku - Havarijné poistenie
Veľkosť: 2.49 MB
Zverejnené: 28. 04. 2022
pdf
Návrh poistnej zmluvy 5729149444 na diaľku - Havarijné poistenie
Veľkosť: 2.43 MB
Zverejnené: 28. 04. 2022
pdf
Návrh poistnej zmluvy 5729149442 na diaľku - Havarijné poistenie
Veľkosť: 2.45 MB
Zverejnené: 28. 04. 2022
pdf
zmluva o nájme dodávky
Veľkosť: 3.33 MB
Zverejnené: 27. 04. 2022
pdf
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb VEMA v4 cloud č. 2022/020
Veľkosť: 270.17 KB
Zverejnené: 26. 04. 2022
pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odťahovej služby s MČ Dúbravka
Veľkosť: 438.47 KB
Zverejnené: 26. 04. 2022
pdf
zmluva o poskytovaní služieb - odťahy - BVS. príloha č. 1
Veľkosť: 25.26 KB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi HMBA a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Veľkosť: 624.62 KB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Dohoda o ukončení upratovacích prác_Broom
Veľkosť: 270.64 KB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
zmluva o poskytovaní služieb - odťahy - BVS
Veľkosť: 278.00 KB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET
Veľkosť: 1.91 MB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Návrh poistnej zmluvy 3619654692_Toyota Yaris
Veľkosť: 1.86 MB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Návrh poistnej zmluvy 3619654683_Toyota Yaris
Veľkosť: 1.89 MB
Zverejnené: 21. 04. 2022
1 2 3 7