Zverejnené dokumenty

pdf
Zmluva o poskytovaní služieb (doručovanie neadresných zásielok)
Veľkosť: 1.91 MB
Zverejnené: 02. 03. 2023
pdf
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Veľkosť: 1.20 MB
Zverejnené: 23. 02. 2023
pdf
Veľkosť: 897.42 KB
Zverejnené: 15. 02. 2023
pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Doma
Veľkosť: 9.44 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytnutie služieb Orange Doma
Veľkosť: 4.96 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Dohoda o predčasnom skončení (Orange Slovensko)
Veľkosť: 1.90 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.01.2021 (AMG Security, s.r.o.)
Veľkosť: 733.89 KB
Zverejnené: 26. 01. 2023
pdf
Nájomná zmluva úZ ŠDaJ STU č. 9704_0009_22 (40-22 R_STU)
Veľkosť: 5.64 MB
Zverejnené: 18. 01. 2023
pdf
Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme hnuteľných vecí č. 1110202-1 (MOBILBOX)
Veľkosť: 580.24 KB
Zverejnené: 16. 01. 2023
pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021
Veľkosť: 4.65 MB
Zverejnené: 11. 01. 2023
pdf
Dodatok č. 07 83 0423 21 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0423 21 00 (Technická 6)
Veľkosť: 2.00 MB
Zverejnené: 15. 12. 2022
pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 27.05.2022
Veľkosť: 1.25 MB
Zverejnené: 12. 12. 2022
pdf
Zmluva o poskytnutí prenájmu fotobúdky a spojených služieb č. 002110 uzatvorená so spoločnosťou VN Project, s.r.o.
Veľkosť: 1.58 MB
Zverejnené: 12. 12. 2022
pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP, OPP, PZS zo dňa 12.07.2022 (Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.)
Veľkosť: 1.06 MB
Zverejnené: 12. 12. 2022
pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 23.11.2021
Veľkosť: 734.42 KB
Zverejnené: 01. 12. 2022
pdf
Dodatok č. 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorený s DDM Trade, spol. s r.o. (BC Kerametal)
Veľkosť: 1.30 MB
Zverejnené: 25. 11. 2022
pdf
Zmluva o právnej pomoci
Veľkosť: 1.26 MB
Zverejnené: 22. 11. 2022
pdf
Zamestnávateľská zmluva (Stabilita, d.d.s.)
Veľkosť: 1.01 MB
Zverejnené: 14. 11. 2022
pdf
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov (Apollo Business Center III a.s.)
Veľkosť: 640.82 KB
Zverejnené: 09. 11. 2022
pdf
Dohoda o platbách nájomného a služieb spojených s nájomom k Nájomnej zmluve č. 119-2022-N (STARZ)
Veľkosť: 838.42 KB
Zverejnené: 03. 11. 2022
1 2 3 9