Zverejnené dokumenty

pdf
zmluva o poskytovaní služieb - odťahy - BVS. príloha č. 1
Veľkosť: 25.26 KB
Zverejnené: 21. 04. 2022
pdf
Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskeho papiera.
Veľkosť: 33.86 KB
Zverejnené: 04. 03. 2021
pdf
Dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskych potrieb
Veľkosť: 34.15 KB
Zverejnené: 04. 03. 2021
pdf
Zakladateľská listina spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Veľkosť: 46.22 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
Zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava v oblastiach zabezpečenia podpory pri zabezpečení fungovania spoločnosti Mestský parkovací systém
Veľkosť: 49.09 KB
Zverejnené: 01. 02. 2021
pdf
Sprostredkovateľská zmluva pre službu registrácií
Veľkosť: 55.74 KB
Zverejnené: 11. 11. 2021
pdf
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.
Veľkosť: 56.52 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
zmluva na upratovanie priestorov administratívnej budovy Technická 6
Veľkosť: 56.65 KB
Zverejnené: 09. 11. 2021
pdf
Objednávka na presťahovanie zázemia odťahovej služby z areálu DPB, a.s. do areálu na Technickú ul. 6
Veľkosť: 57.45 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA s TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Veľkosť: 59.92 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov uzatvorená so spoločnosťou Synergie Temporary Help, s.r.o.
Veľkosť: 63.92 KB
Zverejnené: 09. 06. 2022
pdf
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislava
Veľkosť: 64.22 KB
Zverejnené: 26. 11. 2021
pdf
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel.
Veľkosť: 67.58 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovacích kariet spoločnosťou UP Slovensko
Veľkosť: 81.06 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode pre časť zákazky č. 5 - príloha č. 5 uzavretá medzi Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Todos Bratislava, s.r.o.
Veľkosť: 84.38 KB
Zverejnené: 24. 03. 2022
pdf
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode pre časť zákazky č. 4 - príloha č. 5 uzavretá medzi Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Todos Bratislava, s.r.o.
Veľkosť: 84.43 KB
Zverejnené: 24. 03. 2022
pdf
Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode pre časť zákazky č. 1 - príloha č. 5 uzavretá medzi Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Todos Bratislava, s.r.o.
Veľkosť: 84.46 KB
Zverejnené: 24. 03. 2022
pdf
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov na účely odstránenia vozidla tvoriaceho prekážku cestnej premávky
Veľkosť: 84.66 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - poistenie súboru motorových vozidiel
Veľkosť: 85.96 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
pdf
RAMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.
Veľkosť: 99.40 KB
Zverejnené: 08. 10. 2021
1 2 3 9