Zverejnené dokumenty

pdf
Veľkosť: 338.95 KB
Zverejnené: 21. 05. 2024
pdf
Zakladateľská listina spoločnosti Mestský parkovací systém
Veľkosť: 1.22 MB
Zverejnené: 30. 04. 2024
pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU
Veľkosť: 2.31 MB
Zverejnené: 17. 07. 2023
pdf
Bolt Business
Veľkosť: 445.35 KB
Zverejnené: 16. 05. 2023
pdf
Zmluva o spracúvaní osobných údajov k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti PR v rámci parkovacej politiky
Veľkosť: 10.88 MB
Zverejnené: 12. 05. 2023
pdf
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti public relations v rámci parkovacej politiky
Veľkosť: 5.21 MB
Zverejnené: 12. 05. 2023
pdf
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov (Stredná priemyselná škola dopravná)
Veľkosť: 1.00 MB
Zverejnené: 04. 05. 2023
pdf
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (inštitút bezpečnosti práce)
Veľkosť: 5.35 MB
Zverejnené: 26. 04. 2023
pdf
Dodatok č. 03 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2022 (Kerametal)
Veľkosť: 1.32 MB
Zverejnené: 26. 04. 2023
pdf
Dodatok č. 02 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2022 (Kerametal)
Veľkosť: 1.31 MB
Zverejnené: 26. 04. 2023
pdf
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 059/2021 (Tržnica Trnavské Mýto)
Veľkosť: 590.35 KB
Zverejnené: 26. 04. 2023
pdf
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
Veľkosť: 2.41 MB
Zverejnené: 04. 04. 2023
pdf
Zmluva o poskytovaní služieb (doručovanie neadresných zásielok)
Veľkosť: 1.91 MB
Zverejnené: 02. 03. 2023
pdf
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Veľkosť: 1.20 MB
Zverejnené: 23. 02. 2023
pdf
Veľkosť: 897.42 KB
Zverejnené: 15. 02. 2023
pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Doma
Veľkosť: 9.44 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytnutie služieb Orange Doma
Veľkosť: 4.96 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Dohoda o predčasnom skončení (Orange Slovensko)
Veľkosť: 1.90 MB
Zverejnené: 03. 02. 2023
pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.01.2021 (AMG Security, s.r.o.)
Veľkosť: 733.89 KB
Zverejnené: 26. 01. 2023
pdf
Nájomná zmluva úZ ŠDaJ STU č. 9704_0009_22 (40-22 R_STU)
Veľkosť: 5.64 MB
Zverejnené: 18. 01. 2023
1 2 3 10