Správa parkovísk

Zabezpečujeme rozmanité služby v oblasti správy parkovísk od dohľadu a servisu až po komplexnú správu nehnuteľnosti

Komplexný manažment parkovísk

Podzemná garáž Krížna

Nám. Martina Benku, Bratislava

prevádzka: 24/7

Podzemná garáž Krížna

Nám. Martina Benku, Bratislava

prevádzka: 24/7

Dohľad a prevádzka parkovacej techniky

Tyršovo nábrežie 1 – parkovisko Mýtny domček

Tyršovo nábrežie, Bratislava

prevádzka: po-ne 03:00-24:00

správca: Hlavné mesto SR

Bratislava

Tyršovo nábrežie 1 – parkovisko Mýtny domček

Tyršovo nábrežie, Bratislava

prevádzka: po-ne 03:00-24:00

správca: Hlavné mesto SR Bratislava

Tyršovo nábrežie 2 – parkovisko Lunapark

Tyršovo nábrežie, Bratislava

prevádzka: 24/7

správca: Hlavné mesto SR

Bratislava

Tyršovo nábrežie 2 – parkovisko Lunapark

Tyršovo nábrežie, Bratislava

prevádzka: 24/7

správca: Hlavné mesto SR Bratislava

parkovisko Hlavná stanica

Nám. Franca Liszta, Bratislava

prevádzka: 24/7

správca: Hlavné mesto SR

Bratislava

Mapa Jašíkova 2

parkovisko Hlavná stanica

Nám. Franca Liszta, Bratislava

prevádzka: 24/7

správca: Hlavné mesto SR Bratislava

Mapa Jašíkova 2