Stredisko správy garáží
a parkovísk

Komerčnú prevádzku garáží a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve HM SR Bratislava a mestských častí zabezpečuje stredisko Správy garáží a parkovísk.

Súčasťou komerčnej prevádzky parkovania je prevádzka garáží, garážových státí a samostatných spoplatnených parkovísk (parkovanie riešené prostredníctvom parkovacích systémov).

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. bude zabezpečovať základnú správu a údržbu, tzv. property manažment nehnuteľností a účelových komunikácií, ktoré bude mať vo vlastníctve alebo v užívaní od HM SR Bratislava a mestských častí.

Lokality, ktoré spravujeme

Podzemná garáž Krížna

Námestie Martina Benku
811 07 Bratislava – Staré Mesto

Kapacita

150 parkovacích miest
45 miest na krátkodobé parkovanie na 1. podzemnom podlaží
105 miest na dlhodobé parkovanie na 1. a 2. podzemnom podlaží

Cenník krátkodobé parkovanie

Po – Pia:
00,00 hod. – 24,00 hod.
  = 2,00 €/hod.

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= 2,00 €/hod.

~ pri výjazde do 10 min. bez poplatku

Parkovanie na preukaz ŤZP max. 2hod./deň bezplatne.

Rezidentské parkovanie

Po – Pia:
17,00 hod. – 08,00 hod.
= bezplatne

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= bezplatne

~ iba s platnou rezidentskou kartou PAAS v zóne SM1

Cena dlhodobého parkovania

120 € / mesiac

~ 105 parkovacích miest / voľné na prenájom: 0

Všetky ceny sú vrátane DPH

~ úhrada parkovného v hotovosti alebo platobnou kartou

Kontakt

02/22 11 11 52
spravagarazi@mepasys.sk

Podzemná garáž Krížna

Námestie Martina Benku
811 07 Bratislava – Staré Mesto

Kapacita

150 parkovacích miest
45 miest na krátkodobé parkovanie na 1. podzemnom podlaží
105 miest na dlhodobé parkovanie na 1. a 2. podzemnom podlaží

Cenník krátkodobé parkovanie

Po – Pia:
00,00 hod. – 24,00 hod.
  = 2,00 €/hod.

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= 2,00 €/hod.

~ pri výjazde do 10 min. bez poplatku

Parkovanie na preukaz ŤZP max. 2hod./deň bezplatne.

Rezidentské parkovanie

Po – Pia:
17,00 hod. – 8,00 hod.
  = bezplatne

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= bezplatne

~ iba s platnou rezidentskou kartou PAAS v zóne SM1

Cena dlhodobého parkovania

120 € / mesiac

~ 105 parkovacích miest / voľné na prenájom: 0

Všetky ceny sú vrátane DPH

~ úhrada parkovného v hotovosti alebo platobnou kartou

Kapacita

Mapa Jašíkova 2