Výberové konanie: Registrátor parkovacieho systému - plný úväzok
Nové výberové konanie otvoríme čoskoro
   
Výberové konanie: Asistent parkovacieho systému - plný úväzok
Nové výberové konanie otvoríme čoskoro
   
Výberové konanie: Kontrolór parkovacieho systému - plný úväzok
Nové výberové konanie otvoríme čoskoro

  


Pripravujeme:

kontrolór parkovacej politiky a predajca parkovného (brigáda)